rodzinne atrakcje i ciekawe miejsca w Krakowie dla dzieci

Willa Decjusza

Willa Decjusza została wzniesiona w latach trzydziestych XVI wieku przez Justusa Ludwika Decjusza – królewskiego sekretarza i dyplomatę, który...

Muzeum Krakowa

Sięgające początkami roku 1899 Muzeum HistoryczneMiasta Krakowa gromadzi dzieła sztuki, zabytki kultury materialnej, dokumenty i świadectwa...

Arteteka

Arteteka to jedna z agend Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie mieszcząca się w Budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki na ul. Rajskiej 12....

Teatr Figur

Teatr Figur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych,...