Zamek Królewski na Wawelu

Adres

Kraków

Zamek Królewski na Wawelu LogoWapienne wzniesienie było zamieszkane już około 100 000 lat p.n.e. We wczesnym średniowieczu Wawel był ośrodkiem władzy świeckiej i kościelnej.

Szczególny rozkwit przeżywał Wawel za panowania ostatnich Piastów i Jagiellonów (w. XIV-XVI). Od początku w. XVII zaczął tracić znaczenie w związku z przeniesieniem siedziby króla i dworu do Warszawy. Pozostał jednak oficjalną rezydencją monarszą, miejscem koronacji i królewskich pogrzebów. Po utracie przez Polskę niepodległości zamek na Wawelu służył armii austriackiej jako koszary. Symbolem polskości wówczas stała się katedra, która oprócz roli nekropolii królewskiej zyskała charakter panteonu narodowego. Z początkiem w. XX podjęto monumentalny program odnowy Wawelu, zmierzający do przywrócenia mu dawnej świetności. Od ponad 60 lat zamek pełni funkcję muzeum - rezydencji.

Oddziały: Zamek w Pieskowej Skale, Dwór w Stryszowie

Muzeum  zamkowe posiada 5 stałych ekspozycji

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie – nawiązują do wyglądu wnętrz rezydencji królewskiej z XVI i XVII w. Ich wyposażeniem są m.in.:  słynna kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta, portrety królów, obrazy mistrzów włoskich i holenderskich z w. XV-XVII oraz renesansowe meble włoskie.

Prywatne Apartamenty Królewskie – sale służące niegdyś monarchom, ich rodzinom, dworowi oraz gościom królewskim. Wyposażenie z epoki renesansu; zachowane renesansowe stropy modrzewiowe, barwne fryzy ścienne; na uwagę zasługują obrazy włoskie z kolekcji Lanckorońskich; sale z eksponatami z czasów saskiej dynastii Wettinów, m.in. zbiór porcelany miśnieńskiej oraz sreber stołowych oraz sale urządzone w stylu klasycystycznym.

Skarbiec Koronny i Zbrojownia – ekspozycja zajmuje gotyckie i renesansowe pomieszczenia pn.-zach. narożnika, gdzie od w. XIV przechowywano polskie insygnia koronacyjne i klejnoty Rzeczypospolitej. Są tu wyeksponowane przedmioty ocalone z pierwotnego Skarbca, w tym miecz koronacyjny zwany Szczerbcem, pamiątki po polskich monarchach, dzieła złotnictwa zachodnio-europejskiego i polskiego oraz różne rodzaje broni i uzbrojenia od średniowiecza po XVIII w.

Sztuka Wschodu – ekspozycja prezentuje kobierce (min. arcydzieło perskiej sztuki tekstylnej, zw. krakowsko-paryskim, z w. XVI), chorągwie i makaty oraz uzbrojenie tureckie, perskie, a także ceramikę japońską i chińską. Najcenniejszą część stanowią trofea i pamiątki związane z Janem III Sobieskim i odsieczą wiedeńską (1683 r.).

WawelWawel Zaginiony – rezerwat archeologiczno-architektoniczny obejmuje rotundę NPMarii (ŚŚ. Feliksa i Adaukta) z w. X/XI, pozostałości stajni i wozowni z w. XVI/XVII, relikty renesansowych kuchni królewskich oraz przedmioty znalezione na wzgórzu podczas prac wykopaliskowych. Dzieje zabudowy ilustrują plansze i model układu przestrzennego wzgórza (w. XVIII) oraz wirtualna rekonstrukcja budowli z okresu wczesnoromańskiego i romańskiego.

Osobliwością wawelskiego wzgórza jest Smocza Jama - jaskinia w jego zachodnim zboczu (powstała 12 mln lat temu), związana z legendą o smoku i legendarnym założycielu Krakowa księciu Kraku.

Zajęcia, atrakcje i spotkania wawelskie dla dzieci

Dla najmłodszych Wawel organizuje lekcje muzealne, cykliczne warsztaty m.in.: Wawelskie spotkania z historią i sztuką, specjalne oprowadzania po wystawach.

centrala: (12) 422 51 55
informacja turystyczna: tel. (12) 422 51 55 wew. 219
e-mail: informacja@wawel.org.pl

 Mapa