polityka prywatności

polityka prywatności

Każda osoba odwiedzająca portal www.rodzinny-krakow.pl potwierdza zaznajomienie się z warunkami korzystania z portalu i wyraża tym samym zgodę na te warunki. Brak akceptacji warunków równoznaczny jest z koniecznością opuszczenia portalu www.rodzinny-krakow.pl

Portal www.rodzinny-krakow.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników portalu.

Rodzinny Kraków nie odpowiada za zawartość żadnej ze stron innych podmiotów, do których to stron umieszczono linki na portalu www.rodzinny-krakow.pl.

Użytkownik portalu może zostać poproszony w trakcie korzystania z serwisu o podanie takich danych jak adres e-mail oraz imię. Nastąpi to tylko w przypadku zapisu do elektronicznego newslettera. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom www.rodzinny-krakow.pl, których dane kontaktowe uzyskał dzięki działalności związanej z portalem. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu) informacje komercyjne. Każdy z użytkowników portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać takich informacji.