Wawelskie spotkania z historią i sztuką

Kiedy

 

Gdzie

Wawel 5
Kraków

Kategoria

Wawelskie spotkania z historią i sztukąCykl spotkań edukacyjnych dla dzieci na Wawelu

„Wawelskie spotkania z historią i sztuką” to cykl warsztatów muzealnych dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 15 lat, prowadzony od 2003 roku. Zachęca dzieci i rodziców do poznawania wnętrz muzealnych poprzez formę aktywnego współuczestniczenia w zajęciach. Każde spotkanie rozgrywa się wokół wybranego tematu związanego z dziejami i zabytkami Wawelu. Uczestnicy zajęć poznają dawne zwyczaje i tradycje oraz najwybitniejsze dzieła sztuki zgromadzone na zamku.

Wawel dla dzieci

Spotkania prowadzone są przez pracowników Działu Edukacji, którzy poprzez zabawę i ciekawe opowieści pokazują świat historii i sztuki w zaskakujący, niecodzienny sposób. Materiał merytoryczny spotkań jest umiejętnie dawkowany, a obiekty muzealne poddane selekcji, aby dobrze ilustrowały wątek będący tematem przewodnim spotkania. Wiedza ta przyswojona poprzez warsztaty plastyczne i zabawy tematyczne poszerza wiadomości szkolne dzieci starszych, a dla młodszych stanowi podłoże do nauki w niedalekiej przyszłości.

Zajęcia opracowane przez pracowników Działu Edukacji, odbywają się na wybranych wystawach Zamku.

Prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ
Nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji

Najbliższe spotkania:

dla kogo: dzieci i młodzież w wieku 10–15 lat
godzina: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, czas trwania: 60–70 min
opłata: 15 zł od uczestnika, sprzedaż online – linki podajemy w kalendarium wydarzeń
 
16 marca 2024 
O kuchniach królewskich
Spotkanie z elementami gry

Gdzie na wzgórzu wawelskim znajdowały się królewskie kuchnie, studnie, lodownia i spiżarnie? Czy urząd kuchmistrza mogli sprawować cudzoziemcy? Kto był odpowiedzialny za obsługę króla w czasie posiłków? Zapraszamy na spotkanie, podczas którego poznacie kulturę stołu za panowania ostatnich Jagiellonów. Przyjrzymy się nie tylko naczyniom ze wspaniałej paradnej zastawy, ale także tym używanym w życiu codziennym.
miejsce: Wawel Zaginiony, Prywatne Apartamenty Królewskie, Wawel Podziemny. Lapidarium, Skarbiec Koronny
sprzedaż online od 1 marca 2024

13 kwietnia 2024
Historia w naczyniach zamknięta
Spotkanie z elementami gry

Najstarsze naczynia gliniane mają ponad 9 tysięcy lat, a garncarstwo jest prawdopodobnie jednym z najstarszych rzemiosł świata. Od greckiego słowa keramos gliniane wyroby określa się terminem ceramika. W należność od gatunku gliny, dodanych do niej materiałów oraz temperatury wypalania powstają różne rodzaje ceramiki: kamionka, majolika, fajans, porcelana. Oglądając wyroby pochodzące z różnych epok, dowiecie się, w jaki sposób zmieniały się sposób ich wytwarzania, forma i funkcja.
miejsce: Skarbiec Koronny, Prywatne Apartamenty Królewskie
sprzedaż online od 25 marca 2024
 
11 maja 2024
Stanisław Wyspiański i jego pasje
Spotkanie z elementami gry

Stanisław Wyspiański, jeden z najwybitniejszych artystów polskich, żył na przełomie XIX i XX wieku. Uczeń Jana Matejki i przyjaciel Józefa Mehoffera swoje życie i twórczość zawiązał z Krakowem. Był artystą wszechstronnym, a w jego dziełach plastycznych i utworach literackich Wawel był stale obecny. Przemierzając wybrane sale wystawy Wawel Wyspiańskiego, dowiecie się, jakimi jeszcze dziedzinami sztuki zajmował się artysta.
miejsce: wystawa czasowa Wawel Wyspiańskiego
sprzedaż online od 22 kwietnia 2024

Dane kontaktowe:
Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki
12 422-16-97
www.wawel.krakow.pl