Rekrutacja na semestr zimowy Uniwersytetu Dziecięcego UEK

Gdzie

Rakowicka 27
Kraków

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe.

Zapisy na semestr zimowy 2022/23 przyjmowane są do 12 października 2022r. lub do wyczerpania miejsc.
Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 15 października.
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ud.uek.krakow.pl
Dołącz do grona studentów UD UEK!

Rekrutacja na kolejny rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego UEK

Uniwersytet Dziecięcy UEK istnieje od 2011 r.
Cele Uniwersytetu Dziecięcego UEK:
- dbanie o rozwój potencjału intelektualnego dzieci,
- rozbudzanie dziecięcej ciekawości dla otaczającego świata,
- rozwój świadomości ekonomiczno-społecznej i obywatelskiej wśród dzieci,
- dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej,
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzania doświadczeń, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

kraków

Dane kontaktowe:
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 293 54 28
mail: ud@uek.krakow.pl
www.ud.uek.krakow.pl