Singing Little Kids

Patronat Rodzinnego Krakowa

Konkurs dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” zaprasza  do udziału w konkursie Singing Little Kids AROUND CHRISTMAS, czyli śpiewanie kolęd i pastorałek w języku angielskim. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Singing Little Kids



Celem konkursu jest zachęcenie małych dzieci do nauki języka angielskiego, zainteresowanie ich kulturą anglosaską oraz rozśpiewanie najmłodszych.
Do dnia 13 grudnia 2019 r. należy zgłosić chętnych do uczestnictwa.
Do dnia 10 stycznia 20120 r. uczestnicy (lub ich opiekunowie) zostaną powiadomieni o godzinie przesłuchania, które planowane jest na dzień  17 stycznia 2020r. (piątek) w sali widowiskowej
Zgłoszenia należy dokonywać według załączonego wzoru osobiście, faxem lub drogą mailową (z załączonym skanem zgłoszenia).

Regulamin

Krata zgłoszenia