Konkurs „Karteczka bożonarodzeniowa i noworoczna”

Gdzie

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Patronat Rodzinnego Krakowa

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Karteczka bożonarodzeniowa i noworoczna”.
Konkurs ma na celu, m.in. utrwalanie i przekazywanie tradycji kulturowych, prezentacje możliwości twórczych dzieci i młodzieży, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci młodzież w wieku od 5 do 15 lat.
Technika prac dowolna, na [podłożu papierowym,  format 21cm x 15cm.
Nieograniczona forma graficzna, literacka, estetyczna. Każda pracę należy opisać: imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, nazwa, numer telefonu i adres placówki. Nie ograniczamy ilości prac.

Konkurs „Karteczka bożonarodzeniowa i noworoczna”Prace należy nadsyłać do dnia 21 grudnia 2018 roku na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród, dyplomów i wyróżnień odbędzie się 11 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00 w MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18.
Szczegółowe postanowienia regulaminu i oświadczenie na stronie internetowej organizatora:

http://www.mdk-dh.krakow.pl/ w zakładce Konkursy i na Fanpage’u:
https://www.facebook.com/mdkdhreymonta18/