Konkurs kaligraficzny Znaki-Krzaki

Konkurs dla dzieci

Instytut Konfucjusza w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych z klas 2-8 do udziału w konkursie kaligraficznym „Znaki Krzaki”.
Zadanie konkursowe polega na poprawnym i jak najładniejszym przepisaniu odpowiedniego dla danej kategorii wiekowej tekstu w języku chińskim.

Konkurs kaligraficzny Znaki-Krzaki

Organizator przewidział trzy kategorie wiekowe:

klasy 2-3,
klasy 4-5,
klasy 6-8.

Celami konkursu są: nauczenie najmłodszych umiejętności kształtnego, proporcjonalnego oraz estetycznego pisania chińskich znaków. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, cierpliwości i dokładności.  Doskonalenie technik pamięciowych pomagających w nauce pisma chińskiego. Dodatkowym założeniem konkursu jest chęć zwrócenia uwagi na kolejność pisania kresek w chińskich znakach oraz ich układ graficzny.

Chińska kaligrafia nie jest łatwa dlatego każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Zwycięzcy konkursu otrzymają także nagrody w postaci gadżetów i zabawek. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc.

Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie kierowała się: estetyką wykonanej pracy, poprawnością zapisu oraz użyciem znaków przestankowych, proporcjonalnością znaków. Arkusze do pisania oraz teksty dla poszczególnych grup wiekowych dostępne są na stronie www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl.

Konkurs kaligraficzny Znaki-Krzaki


 
Teksty można napisać dowolnym przyrządem do pisania na karcie do pisania znaków lub dowolnym arkuszu papieru nie większym niż format A4.  W przepisanym tekście muszą znajdować się jedynie chińskie znaki. Nie należy umieszczać zapisu fonetycznego ani tłumaczenia.
 

Zdjęcie lub skan pracy z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do dn. 13.06.2020 r. na adres mailowy: instytut.konfucjusza@uj.edu.pl

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl.