Zamek Pieskowa Skała ponownie otwarty

Zamek Królewski na Wawelu ogłasza zakończenie projektu „Pieskowa Skała". Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej”, realizowanego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego z MF EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Po konserwacji trwającej dwa lata, Zamek Pieskowa Skała ponownie otwarty

Zamek Pieskowa Skała to skarb dziedzictwa kulturowego. Malowniczo wpisana w krajobraz Narodowego Parku Ojcowskiego warownia, od średniowiecza górująca nad doliną Prądnika, jest jedynym w pełni zachowanym zamkiem na Szlaku Orlich Gniazd. W dobie renesansu średniowieczny zamek został przebudowany na magnacką  rezydencję. W XVII w. otrzymał potężne fortyfikacje, które niestety okazały się niewystarczające by odeprzeć atak wojsk szwedzkich w r. 1655. Odbudowywany przez kolejnych właścicieli ponownie ucierpiał pod ostrzałem wojsk carskich w trakcie Powstania Styczniowego (1863). Na początku XX w. stworzono w nim ekskluzywny pensjonat, a w czasie II wojny pełnił funkcję sierocińca, przez który przewinęły się setki dzieci, głównie z kresów wschodnich.

Zamek Pieskowa Skała


Od roku 1958 stanowi oddział Zamku Królewskiego na Wawelu, a dzięki ekspozycji zbiorów wawelskich mieści jedno z najważniejszych muzeów na terenie Małopolski.


Poprzednia renowacja kompleksu została przeprowadzona ponad pół wieku temu. Zamek wymagał ponownej konserwacji, a uzyskanie finansowania z MF EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwoliło na jej przeprowadzenie. Fundusze także umożliwiły przeprowadzenie badań konserwatorskich w zamkowej kaplicy pod wezwaniem św. Michała, których partnerem był Norweski Instytut Badań Powietrza NILU. Bardzo istotnym elementem Projektu jest poszerzenie, już bogatej,  oferty edukacyjno-kulturalnej.

Wielobranżowa konserwacja Zamku zrealizowana w zakresie:
♦ elewacji korpusu głównego
♦ murów i bastionów
♦ dziedzińca krużgankowego
Powyższe prace nie były ograniczone do konserwacji architektury, obejmowały także wzmocnienia konstrukcyjne i prace budowlane.

Konserwatorskie prace badawcze w kaplicy św. Michała miały na celu ustalenie zakresu zachowania dawnych dekoracji oraz wyboru optymalnych metod zabez-pieczenia i konserwacji. Objęły one:
♦ zbadanie konserwatorskie wystroju wnętrza kaplicy;
♦ badania zawilgocenia, zawartości soli rozpuszczalnych w ścianach, obecności pleśni i grzybów połączone;
♦ badania warunków klimatycznych kaplicy;
♦ badania jakości powietrza (NILU – Norwegian Institute for Air Research).


W ramach poszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej zamku zrealizowano:
♦ adaptację pomieszczenia w oficynie na salę edukacyjną, wyposażoną w sprzęt multimedialny;
♦ digitalizację wybranych zbiorów;
♦ prezentacje multimedialne i filmy, wizualizacje;
♦ gry o charakterze dydaktycznym przeznaczone dla uczestników lekcji muzealnych;
♦ zakup oraz instalację infokiosków;
♦ zakup mobilnego systemu wystawienniczego na dziedziniec zewnętrzny;
♦ makietę zamku dla osób niewidomych.


Działania związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej i kulturalnej zaowocowały powstaniem nowego programu edukacyjnego, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W szczególny sposób jest on skierowany do okolicznych szkół. Uczestnicy lekcji poznają nie tylko zagadnienia z zakresu historii Polski, kultury dworskiej, budowy zamków, heraldyki czy historii sztuki, ale także sylwetki ludzi ważnych dla regionu i lokalnych bohaterów. Nowa oferta edukacyjna muzeum pieskoskalskiego obejmuje szeroko zakrojone zajęcia łączące tematyczne zwiedzanie zamku, prelekcje i zabawy, z wykorzystaniem przygotowanych w ramach projektu multimedialnych gier komputerowych. Program edukacyjny jest bezpłatny.

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2014 r. i kończy się 30 kwietnia 2016 r.


KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU..................11.317.337,48 PLN
KOSZT KWALIFIKOWALNY PROJEKTU.........9.504.929,48 PLN
DOFINANSOWANIE EOG.................................8.079.190,06 PLN - 85%
DOFINANSOWANIE MKIDN............................1.425.739,42 PLN - 15%

Zespół Projektu
Kierownik Projektu – Hubert Piątkowski
Inspektor wiodący Projektu – Jarosław Skrzypek
Koordynator Projektu ds. finansowych – Bożena Westen
Zwiedzających zapraszamy od 28 kwietnia 2016 r.

ekspozycje stałe
♦ „Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej” ekspozycja główna
♦ „Galeria Malarstwa Angielskiego”
♦ „Historia Pieskowej Skały”
 
godziny otwarcia Zamku Pieskowa Skała

kwiecień            
wtorek-czwartek  10.00-16.00
piątek                   9.00-13.00
sobota-niedziela   10.00-16.00

maj–wrzesień
wtorek-czwartek   9.00-17.00
piątek                  9.00-13.00
sobota-niedziela  10.00-18.00

październik       
wtorek-czwartek  10.00-16.00
piątek                   9.00-13.00
sobota-niedziela   10.00-16.00

listopad–marzec: wtorek-niedziela - zwiedzanie wyłącznie w grupach (co najmniej 15 osób), konieczna rezerwacja z jednodniowym wyprzedzeniem

nieczynne: poniedziałki • 1 stycznia • Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna •
1 listopada • 11 listopada • 24 i 25 grudnia • dni poświąteczne

dziedziniec zewnętrzny: otwarty codziennie od 8.00 do zmroku


W Zamku organizowane są także wystawy czasowe i imprezy cykliczne, na rok 2016 zaplanowano:
♦ wystawę fotograficznych widoków Pieskowej Skały, maj – wrzesień 2016
♦ „Święto Ogrodów” – 11, 12 czerwca 2016
♦ „Dni Kultury Staropolskiej” – połowa czerwca 2016
♦ „Noc w Muzeum” – lipiec 2016

 

Zamek Pieskowa Skała