Zajęcia sportowe w SCKM

Staromiejskie Centrum Młodzieży w Krakowie proponuje szeroką ofertę zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia Okuyama Ryu Aiki JUJUTSU – dla zainteresowanych (od 7 lat) technikami Okuyama Ryu, samoobroną, iaido. Utworzona w 1941 roku przez Okuyama Ryuho Szkoła Hakko znajduje swoje początki, podobnie jak Aikido, w Szkole Takeda Sokaku oraz innych szkołach budo jak np. Yagyu Ryu i szkołach ken-jitsu. Swoją oryginalność zawdzięcza temu, że kładzie duży nacisk na nauczanie podstawowych zasad tej sztuki walki i relatywnie mało na formę samej techniki.
Techniki, opierając się na znajomości anatomii, polegają na bardzo precyzyjnym wykonaniu i zrozumieniu ich zasad działania. Nie zawierają one współzawodnictwa pomiędzy ćwiczącymi. W szkole nauczanie prowadzi się systemem „menkyo”, co oznacza, że nauczyciel nie ocenia osiągnięć ucznia, ale poprzez trening i seminaria szkoleniowe pozwala mu odkryć kolejne stopnie zaawansowania i je zrozumieć.
Zajęcia prowadzi nauczyciel Zenon Liszkiewicz, posiadający 30-to letni staż instruktorski i będący Dyrektorem Technicznym Okuyama Ryu  w Europie. Swoją wiedzę doskonalił pod nadzorem Soke Okuyama Shizan.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15

sport

 
WARSZTATY CYRKOWE
– dla dzieci w wieku 7-10 lat, podczas których poprzez zabawę, uczestnicy poznają różne dyscypliny cyrkowe (żonglerkę, kręcenie talerzami, flowerstickami, diabolo, pojami, chodzenie na szczudłach, jazdę na monocyklu). Zajęcia usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, aktywizuje półkule mózgowe, ćwiczą spostrzegawczość i zapamiętywanie, rozwijają uwagę i refleks, uczą pracy w grupie, wzmacniają poczucie własnej wartości, a przede wszystkim dają dużo ruchu i radości.

Kontakt: tel. 600 145 712, e-mail: olabe(at)gazeta.pl
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15
 
GIMNASTYKA AKROBATYCZNA DLA DZIECI
– zajęcia dla dzieci od 7 roku życia. W programie elementy gimnastyki akrobatycznej i sportowej, prezentacje i pokazy. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15

 GIMNASTYKA AKROBATYCZNA DLA MŁODZIEŻY – zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia. W programie elementy gimnastyki akrobatycznej i sportowej, 3run, prezentacje, pokazy, zawody 3run.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15

 

zajęcia dla dzieci krakow

ŻEGLARSTWO
Dla młodzieży / Dla najmłodszych

To spotkania z kulturą marynistyczną, piosenką żeglarską, możliwość udziału w imprezach okolicznościowych. Zajęcia oferują również możliwość odbycia szkolenia żeglarskiego na patent żeglarza jachtowego. Przez cały rok szkolny prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminów żeglarskich, z prac szkutniczych przy sprzęcie żeglarskim. Oprócz szkolenia teoretycznego, prowadzone są również działania praktyczne – pływanie po Zalewie Bagry! Dla dzieci od 7 lat, młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych żeglarstwem.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy będą korzystali ze sprzętu użyczonego przez YKP Kraków i KN Lider. Szczegóły zajęć będą ustalane z uczestnikami zależnie od warunków atmosferycznych i dostosowane do indywidualnych umiejętności uczestników zajęć. W przypadku załamania pogody zajęcia zostaną przeniesione do SCKM.

Trwa nabór na zajęcia.
Przed zapisem na zajęcia konieczny jest kontakt z prowadzącym lub z sekretariatem.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, 607 15 14 29, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15

Szczegóły dotyczące zajęć można znaleźć na stronie SCKM w Krakowie