Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego. Realizuje projekty edukacyjne, informacyjne oraz wydarzenia promujące kulturę i historię regionu, które mają na celu stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Oferta dla dzieci

Małopolski Instytut Kultury Przedsięwzięcia, w ramach których przygotowywana jest oferta dla dzieci, m.in. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, przewidują kompleksowo opracowane moduły edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci, umożliwiające:

–  samodzielne poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, któremu towarzyszą odpowiednie oznaczenia (ścieżki edukacyjne) i pomoce dydaktyczne (przewodniki, gry wraz z instrukcjami, modele obiektów do składania itp.),
– zwiedzanie obiektów/miejsc w towarzystwie osób przygotowanych do pracy z dziećmi (zwiedzanie z przewodnikiem, spacery, opowieści i pokazy dostosowane do percepcji maluchów),
– interaktywne formy uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych (warsztaty edukacyjne dopasowane do różnych kategorii wiekowych najmłodszych odbiorców, gry terenowe/miejskie, turnieje gier planszowych, konkursy, zabawy ruchowe i dźwiękowe, zajęcia plastyczne).

Udział w wydarzeniach realizowanych przez Małopolski Instytut Kultury to szansa na poznanie czegoś nowego lub czegoś znanego, ale od zupełnie innej strony.

 Mapa