Fundacja JMP oraz Charity Shop MUMCIUCH

Fundacja JMP – inspiracje w edukacji powstała w 2015 r. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze edukacyjnym.
Fundacja JMP – inspiracje w edukacji wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy szkół na terenie całej Polski, służy potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli oraz wspiera ich w pracy merytorycznej poprzez organizację spotkań metodycznych i szkoleniowych.
Misją Fundacji JMP – inspiracje w edukacji jest budowanie świadomości edukacji medialnej poprzez kształtowanie cyfrowych kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagujemy wykorzystanie IT w edukacji i zarządzaniu oświatą.
Wizja Fundacji JMP – inspiracje w edukacji wyraża się w tworzeniu środowiska, metod i narzędzi, przy pomocy których łatwiej jest pozyskać uwagę młodego człowieka i zilustrować znaczenie wiedzy oraz rozumieć nas samych i otaczający nas świat.
To nauczenie dzieci, młodzieży, nauczycieli, ludzi biznesu poprawnego myślenia, trenowania własnego umysłu, tak, aby obudzić w sobie potencjał.
To dzielenie się wiedzą w zakresie w zakresie technik pamięciowych, szybkiego czytania, rodzajów inteligencji czy map myśli.
To tworzenie przestrzeni dla postaw kreatywnych, bo kreatywność sprawia, że życie jest przyjemniejsze, bardziej interesujące i pełne osiągnięć.
To połączenie interakcji zachowań  społecznych w uczącej się grupie z głębokim zanurzeniem w otoczeniu technologicznym, gdzie główny nacisk kładziony jest na wypracowanie możliwych, innowacyjnych zastosowań nowych umiejętności i wiedzy przy funkcjonalnym użyciu programów i narzędzi komputerowych.
Wartości Fundacji JMP – inspiracje w edukacji to samorozwój, kreatywne i innowacyjne myślenie oraz pasja.

Mam ja, możesz mieć i Ty, a wszystko w charity shop Mumciuch na krakowskich Klinach

Czy wiecie, że na mapie Krakowa jest takie miejsce, w którym możecie znaleźć prawdziwe perełki, a przy okazji nieść pomoc?
Czy wiecie, że możecie oddać tam rzeczy, których już nie potrzebujecie, a one pomogą innym?
Czy wiecie, że dzięki zakupom u nas przyczyniacie się do wsparcia celów statutowych naszej Fundacji JMP – inspiracje w edukacji, która działa na Klinach?
Od października 2019 r. na krakowskich Klinach przy ul. prof. W.M. Bartla 19E/LU 44 działa sklep charytatywny Charity Shop MUMCIUCH.
Fundacja JMP oraz Charity Shop MUMCIUCH
Dzięki Wam, możemy Uczyć jak się uczyć – dzieci, młodzież, dorosłych. Bez Was nie wszystkie dzieci będą mogły skorzystać z ciekawych form edukacji organizowanych przez Multi kreatywną Fabrykę i Klubokawiarnię, ludzie nie będą mieli pracy, a lokalni dostawcy nigdy nie zawitają do Waszych domów.

Kupicie u nas ubrania, buty, akcesoria i zabawki dla dzieci, książki, maskotki i inne oryginalne drobiazgi przekazane naszej Fundacji przez darczyńców, ręcznie robione lalki, które wg życzenia mogą być podobne do Waszych pociech, zamówicie ciasta i torty z Cukierni Wadowice, również do Waszych domów, kupicie naszą pyszną kawę i ręcznie robione czekolady oraz odbierzecie towar od Lokalnego Rolnika.
W Gaju pod Krakowem możecie natomiast powierzyć nam Wasze Pociechy pod opiekę, w ramach prowadzonego przez nas Klubu Malucha Mama &Papa dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.
Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie http://www.mumciuch.pl, mamaandpapa.edu.pl, fundacjajmp.pl oraz w mediach społecznościowych.

Fundacja JMP oraz Charity Shop MUMCIUCH

Zapraszamy  na  wiosnę do  naszej  Multikreatywnej Fabryki i Klubokawiarni.  

Multikreatywna Fabryka – będzie to miejsce szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych. Istotą działania Fabryk jest połączenie interakcji zachowań społecznych w uczącej się grupie z głębokim zanurzeniem w otoczeniu technologicznym.
Dzięki takiemu podejściu w bardzo wysokim stopniu osiągamy cele przynajmniej w trzech obszarach:
•    lepszego zrozumienia i akceptacji dla możliwości tworzonych przez TIK w pracy zawodowej wielu grup zawodowych
•    podniesienia poziomu praktycznych kompetencji cyfrowych
•    zdolności pracy zespołowej przy użyciu TIK, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w tzw. chmurze.
https://www.youtube.com/watch?v=BNxwMaqzqaA&feature=youtu.be

 Mapa