Muzeum Narodowe w Krakowie

Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje najstarsze muzeum narodowe w Polsce liczą blisko 780 tysięcy eksponatów. Z liczby tej ponad 300 tysięcy stanowi kolekcja Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich, zarządzana przez MNK.

muzeum narodowe w krakowie

Zasadniczym trzonem zbioru jest sztuka polska (malarstwo, rzeźba, rysunek, rzemiosło artystyczne). Muzeum posiada jednakże sporo eksponatów zachodnioeuropejskich oraz kolekcję sztuki cerkiewnej. Ponadto w Muzeum znajduje się bardzo cenny zbiór sztuki Dalekiego Wschodu, głównie japońskiej. Prócz dzieł sztuki Muzeum gromadzi zbiory biblioteczne (wśród nich stare druki, rękopisy i kartografię), numizmaty oraz dawną fotografię (także Krakowa). W dziewięciu salach eksponowanych jest prawie 4 tysiące zabytków. W stylowo zaaranżowanych wnętrzach zwiedzający mogą podziwiać kolekcję złotnictwa, tkanin, ubiorów, mebli, ceramiki i szkła, a także unikatowy  zbiorów instrumentów muzycznych i judaików.

Zbiory Muzeum rozdzielone są pomiędzy dwadzieścia jeden działów, z których każdy opiekuje się eksponatami o jednorodnym charakterze. Kolekcje udostępnia się szerokiej publiczności poprzez ekspozycje stałe i wystawy czasowe.

Miejsce dla dzieci

Muzeum Narodowe w Krakowie jest otwarte na odwiedziny najmłodszych. Posiada bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, a od kilku lat wydaje przewodniki, które w przystępny sposób przedstawiają sylwetki polskich artystów i ich dzieła oraz zbiory samego muzeum.

Budynek muzeum jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Adres:
Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

al. 3 Maja 1
30 - 062 Kraków

Kontakt:
012/ 295 55 95

edukacja@muzeum.krakow.pl

 Mapa

Muzeum Narodowe w Krakowie