Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida w Krakowie

Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida (OKN) jest gminną instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Jej wielokierunkowa działalność ma na celu pozyskiwanie i przygotowanie osób i grup do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Kierunki wiodące to literatura i czytelnictwo, film, teatr, muzyka, obrzędowość polska, edukacja ekologiczna i środowiskowa oraz informatyczna.


Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida w Krakowie LogoOśrodek Kultury im. C.K.Norwida w Krakowie Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jest producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej prezentowanej przed każdą projekcją w Kinie Studyjnym „Sfinks”. Jest to ewenement na skalę krajową, a może i europejską. Siedmiominutowa kronika, wzorowana jest na Polskiej Kronice Filmowej. Nowe odcinki pojawiają się raz w tygodniu. NKF rejestruje wydarzenia istotne dla społeczności Nowej Huty. Od 2004 roku NKF, na podstawie udzielonej licencji, jest emitowana w programie regionalnym TVP3.

Kino Studyjne "Sfinks"

Kino Studyjne "Sfinks" zaprasza również na pokaz filmu dokumentalnego „Z kart historii Nowej Huty"
w opracowaniu Jerzego Ridana z wybranych wydań Nowohuckiej Kroniki Filmowej oraz innych materiałów archiwalnych.

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida posiada:

– Bibliotekę z Punktem Informacji Europejskiej i księgozbiorem liczącym ponad 75 tys. vol.
– Salę komputerową, w której odbywają sie kursy komputerowe i internetowe.
– Kino Studyjne "Sfinks" (98 miejsc) z Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Kropka”.
– Pracownię Animacji Ekologicznej, która od 1992 r. realizuje program edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz projekt działań dla zieleni Krakowa: "Miasto Ogród".
– Salę Tańca (os. Górali 4) z różnorodnym programem służącym rekreacji, projektami edukacyjnymi dla dzieci z zakresu tradycji i obrzędowości i integracyjnym "Zatańcz ze mną", którego adresatem są osoby niepełnosprawne ruchowo.
– Klub Kuźnia (os. Złotego Wieku 14) wielofunkcyjną placówkę osiedlową z profesjonalną Galerią „m” i Biblioteką z ponad 24 tys. vol. oraz Punktem Informacji Europejskiej.

Ośrodek organizuje wiele uznanych imprez kluturalnych, przeglądów, festiwali czy konkursów, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej. Do nabardziej znanych należą:

Dni Norwidowskie w Krakowie, organizowane od 1995 roku. Program o zasięgu ogólnopolskim obejmuje m.in. konkursy (literacki, słowa mówionego i poezji śpiewanej) spektakle teatralne przygotowane przez młodzież licealną i studentów, wykłady, warsztaty. W 2001 r. Scena Młodzieżowa prezentowała spektakl „List do świata” wg Norwida w Instytucie Polskim w Paryżu. W 2009 roku Zarząd Fundacji Norwidowskiej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyznał Ośrodkowi Kultury im. C. K. Norwida medal „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”.

Nowohucka Wiosna Muzyczna, od 1996 r. majowy festiwal muzyki i poezji. Koncerty, spektakle odbywają się m.in. w Opactwie oo Cystersów, Kościele św. Bartłomieja, Dworku Matejki, Teatrze Ludowym a ich wykonawcami byli dotąd: Orkiestra Symfoniczna „Krakowska Młoda Filharmonia” Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Karłowicza (współorganizator festiwalu), „Orfeusz” Chóry Bazyliki oo Cystersów, Mariański, Organum, Dominanta, Cantata oraz E.Geppert z zespołem Kroke, H.Banaszak, K.Skrzynecka, Z.Wodecki, A.Sikorowski, G.Turnau, G.Brodzińska, M.Bajor, M.Bałata, J.Grzywacz i grupa „Laboratorium”, Z.Konieczny, J.K.Pawluśkiewicz, A.Zarycki.

Festiwal Tanga Argentyńskiego w Krakowie – Puente del Tango. Od 2005 r. organizowany zawsze w sierpniu, z myślą o odwiedzających Kraków turystach. „Puente” – znaczy most, który łączy na kilka dni ludzi różnych narodowości, wieku, profesji. W programie: warsztaty, milongi, koncerty, wystawy, happeningi, m.in. w Ogrodzie Botanicznym, na bulwarach wiślanych, Małym Rynku, w Alei Róż, Teatrze Ludowym, CK Rotunda i „Pod Jaszczurami”, na Rynku Głównym i Dworcu Głównym. Festiwal coraz częściej pojawia się na tangowej mapie turystycznej. Gościli już u nas tangueros z Anglii, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, RPA, Luksemburga.

Portrety Ludzi Teatru, Filmu, Estrady – cykliczne spotkania z zasłużonymi postaciami polskiej sceny realizowane we współpracy z Towarzystwem Ratowania Kultury w Nowej Hucie.

Dni Ziemi z Turniejem Wiedzy o Środowisku dla uczniów krakowskich szkół wszystkich szczebli; spotkania Młodych Ekologów w krużgankach oo Franciszkanów; udział Pracowni Animacji Ekologicznej w corocznej Krakowskiej Wystawie Ekologicznej.

Od Wandy do Sendzimira – konkurs historyczny dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich; w 2008/2009 organizowana 8. Edycja obejmująca okres historyczny od 1949 r. do czasów współczesnych.

Małopolski Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych – „O Gwiazdę Betlejemską”. Głównym celem organizowanego od 2003 r. przeglądu jest kultywowanie starej tradycji „chodzenia po kolędzie”. Dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w występach organizowane są przez Muzeum Etnograficzne (partnera projektu) warsztaty.

Małopolski Przegląd Tańca Ludowego „Krakowiaczek” – dla zespołów i grup przedszkolnych.

Akademia Filmowa Najmłodszego Widza i Akademia Filmowa Młodego Widza. Autorski program dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej; spotkania z kinem artystycznym, kinem myślącym. Program realizowany jest przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Turniej Tańca Towarzyskiego „O Pantofelek Kopciuszka” – niepunktowy turniej tańca dla dzieci zrzeszonych w klubach tanecznych oraz indywidualnie.


sekretariat@okn.edu.pl
12 642 25 94

 Mapa