Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć

Publikacja ta adresowana jest do nauczycieli i do rodziców, ponieważ bez wzajemnej współpracy trudno uzyskać dobre efekty wychowania i kształcenia dzieci. Jak przystało na podręcznik metodyczny, zawiera on pakiet pomocy dydaktycznych – zabawek edukacyjnych: książka metodyczna przeznaczona jest dla nauczyciela, pakiety dla każdego dziecka z jego grupy.
Dowiedz się więcej o pakiecie
 

Podręcznik metodyczny „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć”:

• wykorzystuje obecny stan wiedzy o rozwoju psychoruchowym i procesie uczenia się dzieci w budowaniu modeli metodycznych w wychowaniu i kształceniu przedszkolaków;

• konkretyzuje ponadczasowe wartości pedagogiki przedszkolnej, z respektowaniem aktualnych regulacji prawnych działalności pedagogicznej wychowania przedszkolnego;
• uwzględnia zmiany w wychowaniu rodzinnym i oczekiwania rodziców przedszkolaków.

To ponad 300-stronicowa skarbnica praktycznej wiedzy, z której dowiesz się:

- o indywidualnych różnicach rozwoju psychoruchowego dzieci w drugim i trzecim roku życia oraz oczekiwaniach, jakim muszą one sprostać, przekraczając próg przedszkola;
- o najważniejszych ustaleniach dotyczących wspomagania rozwoju umysłowego i kształtowania ważnych umiejętności; poznasz także krótką charakterystykę procesu uczenia się maluchów;
- o kształtowaniu się dziecięcej ciekawości, gdyż od niej zaczyna się proces uczenia;
- jak zorganizować zajęcia w grupach różnowiekowych;
- o zależnościach pomiędzy wychowaniem zamierzonym i niezamierzonym, a także o tym, jak dzieci dowiadują się, co można, a czego nie można;
- jakie są sprawdzone sposoby kształtowania dziecięcych kompetencji, aby proces uczenia się był zgodny z ich naturalnym rozwojem;
- o co zadbać, aby dzieci bawiły się mądrze i długo;
- o kształtowaniu czynności samoobsługowych z uwzględnieniem możliwości dzieci;
- o sposobach rozwijania sprawności ruchowej oraz dbałości o zdrowie maluchów;
- o wspomaganiu najmłodszych w skupianiu uwagi i organizowaniu aktywności, tak aby lepiej radzili sobie w każdej sytuacji;
- o wspomaganiu w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania – konkretne wskazówki oraz przykłady zadań i zabaw;
- o sposobach wdrażania maluchów do słuchania muzyki, organizowania zabaw ruchowych przy muzyce, śpiewania piosenek i muzykowania;
- o współdziałaniu starszych i młodszych dzieci w ćwiczeniach i zabawach prowadzonych w konwencji Metody Ruchu Rozwijającego – przykłady wspólnych zajęć;
- o wspomaganiu w realizowaniu złożonych form działalności.

Wiedza – Świadomość – Wzorce – Porady – Wskazówki – Rozwój – Satysfakcja

Zobacz więcej:
www.dwulatki.blizejprzedszkola.pl

Dopełnieniem książki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć” wydanej przez Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest "Pakiet zabawek edukacyjnych dla maluchów". Zestaw zawiera kolorowe kartonowe pomoce dydaktyczne do opisanych w książce zajęć z maluchami.