iOjczysty – aplikacja edukacyjna

Poznaj fascynujący świat polskich podań, czarów i niezwykłych bohaterów. Oto Kraina Legend, miejsce niegdyś szczęśliwe, z którego straszliwy smok wyssał całą radość, pogrążając je w smutku i rozpaczy. Podejmij wyzwanie i wyrusz w pełną przygód podróż. Odkryj tajemnice, zdobądź magiczne przedmioty i pomóż przywrócić uśmiech mieszkańcom krainy.

Bezpłatna edukacyjna aplikacja multimedialna

iOjczysty to bezpłatna edukacyjna aplikacja multimedialna stworzona pod auspicjami Fundacji Rodzice Przyszłości. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-8 lat. Udoskonala kompetencje językowe, promuje poprawną polszczyznę i uwrażliwia na jej piękno. Poruszając się w świecie gry i wykonując kolejne zadania, dziecko rozwija rozumienie mowy, umiejętność czytania i pisania, poprawną artykulację i komunikację, wzbogaca słownictwo, poznaje zagadnienia z zakresu gramatyki i ortografii. iOjczysty umożliwia młodemu użytkownikowi twórcze obcowanie z językiem polskim - dopasowywanie liter do wyrazów, tworzenie słowo-tworów, pracę z częściami mowy, kontakt z dźwiękiem, głoską, sylabą i wyrazem.

iOjczysty – aplikacja edukacyjna

iOjczysty stymuluje rozwój motoryki małej poprzez usprawnianie palców, dłoni, nadgarstka i całej ręki, wspiera rozwój emocjonalny dziecka, wzmacnia koncentrację, pobudza myślenie twórcze oraz przyczynowo-skutkowe, polepsza koordynację oko-ucho-ręka, udoskonala umiejętność rozpoznawania różnic i podobieństw, dopasowywania elementów oraz spostrzegawczość.

Aplikacja dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Fundacji Rodzice Przyszłości http://rodziceprzyszlosci.pl/iojczysty-multimedialna-aplikacja-edukacyjna/, a także w serwisach multiimedialnych Google Play i App Store. Działa w systemach Android, iOS oraz Windows. Można używać jej na tabletach, iPadach, telefonach komórkowych, laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Zainstalowanie wymaga jednorazowego dostępu do Internetu. W trakcie użytkowania nie jest potrzebne dalsze łączenie się z siecią ani kupowanie jakichkolwiek dodatkowych usług. Aplikacja nie pobiera danych osobowych dziecka. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony prywatności nie jest też połączona z serwisami społecznościowymi typu Facebook czy Twitter.